• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • (+66)02-797-1900

วันที่ 29 มิถุนายน​ 2563  13:30-16:00 น.
สวพ.มก. ขอเชิญบุคลากร​ มก.​ ร่วมฟังการบรรยาย

หัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย สวก. และกรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร และการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่”

วิทยากร: ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผ่าน 2 ช่องทาง

(1) ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สวพ.มก. รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น
click เพื่อลงทะเบียน https://forms.gle/6q89aq54kyjCUCuv9

(2) ผ่านช่องทาง online: Nontri Live, Facebook Live - Kurdinews
click เพื่อให้ สวพ.มก. แจ้งเตือนและส่ง link ให้ท่าน https://forms.gle/6raA4V3X9bKKj7Nu5

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลกรอบการวิจัยของ สวก. ที่
http://www.arda.or.th/research-fund01_detail1.php